Menu

 Torah

המרכזים לתרבות יהודית

קרן צוקר גולדשטיין-גורן הקימה מסביב לעולם חמשה מרכזים לחקר והוראה מחשבת ישראל והתרבות היהודית.

קישורים:

באר-שבע: המרכז הבינלאומי למחשבת ישראל ע"ש גולדשטיין-גורן

תל-אביב: המרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורן

בוקרשט (רומניה): מרכז גולדשטיין-גורן ללימודי היהדות

מילנו: מרכז גולדשטיין-גורן ליודאיקה

ניו-יורק: מרכז גולדשטיין-גורן לחקר ההיסטוריה היהודית-אמריקאית