Menu

דימונה


 DYouthClub_Big

Youth Club

פרויקטים בתחום החינוך והרווחה מהווים נדבך עיקרי במטרות המוגדרות של קרן צוקר גולדשטיין-גורן. בהתאם לכך הקרן הקימה מועדון נוער בדימונה. המועדון הפך במהרה לאחד המוקדים בחיי החברה והתרבות של העיר, והרחיב את תחומי פעילותו הכוללים עתה ספורט והכשרה מקצועית. המועדון מוקדש לזכרו של מרדכי מאיר (מקס) צוקר, שההי אחד מהמייסדים של המפעל "סיבי דימונה"


 DSynagauge_Big

בית כנסת ברכה גולדשטיין:

כשדימונה נזקקה לתמיכה וסיוע בקידום החיים הרוחניים, נענתה הקרן לבקשת פרנסי העיר ובנתה בית כנסת לקהילת יוצאי רומניה. בית הכנסת נקרא על שם ברכה גולדשטיין ז"ל, אמו של אברם גולדשטיין-גורן. בית הכנסת משמש היום את כל ציבור המתפללים יוצאי קהילות אשכנז.