Menu

ירושלים


 JRPat_Big

שכונת פת:

 

ב- 1981 הקימה הקרן לירושלים, בתמיכת קרן צוקר גולדשטיין-גורן, פארק ומרכז ספורט בשכונת פת. פרויקט זה המוקדש לזכרה של ברכה גולדשטיין ז"ל, אמו של מר אברם גולדשטיין-גורן ממוקם בליבה של השכונה. המרכז המשתרע על של 45 דונמים כולל חורשת אורן ירושלמי גני שעשועים, מגרשי כדורגל וכדורסל. תאורה מיוחדת מאפשרת פעילות גם שימוש לילי.

בשנת 2005 חתמו הקרן והרן לירושלים הסכם לחידוש יסודי ושיפור של פרק ברכה גולדשטיין. הפארק החדש והיפה הוקדש מחדש בשנת 2007, בנוכחות בני משפחת רבים, תחת השם פארק ומרכז ספורט מאמה בטי, הוא סמוך לבית הספר הדו-לשוני מקס ריין.

מרכז לטיפול יום והוסטל לילדים בעלי מוגבלות רגשית:

הקרן לירושלים הקימה, בסיוע קרן צוקר גולדשטיין-גורן, מרכז לטיפול יום והוסטל לילדים אשר מוגבלותם נובעת מבעיות רגשיות. ההוסטל, אשר נבנה בשנת 1983, מאוכלס כיום כל ידי שמונה בנות בגילאי 15-13 הלומדות בבית ספר לחינוך מיוחד. המימון של קרן צוקר גולדשטיין-גורן יועד לרכישה, שיפוץ וריהוט של דירה בת ששה חדרים בה שוכן ההוסטל.