Menu

מילנו


 Milan_Big

הקהילה היהודית במילאנו:

הקרן מודעת לצורך בתמיכה בפעילות יהודית תרבותית גם מחוץ לגבולות ישראל, כאמצעי למלחמה בהתבוללות ושמירה על קשרים רוחניים ותרבותיים עם מדינת ישראל. לכן, הציעה הקרן סיוע לקהילה היהודית הפורחת של מילנו על ידי הקמת קרן מתמדת התומכת בפעילותו של בית הספר היהודי שבעיר וכן בפעילויות תרבותית בתוך הקהילה. הקרן גם הקצתה השתתפות נדיבה לצורך הקמת המרכז המנהלי החדש של הקהילה במילנו.

מרכז יודאיקה באוניברסיטה הממלכתית במילנו:

מרכז היודאיקה ע"ש גולדשטיין-גורן באוניברסיטה הממלכתית של מילאנו הוקם בנובמבר 1996. זהו המרכז אוניברסיטאי הראשון ללימודי יהדות באיטליה. מספר הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה בקורסים המוצעים על ידי המרכז גדל מדי שנה. בשנת הלימודים 2000 סיים הבוגר הראשון התמחות באחד מן המקצועות המוצעים על ידי המרכז, תולדות הפילוסופיה היהודית. בשנת 2015 מיזם משותף שהוקם על ידי המרכז ואוניברסיטת לוגאנו (שווייץ) מציע הרצאות, אירועים וקורסים במדעי היהדות בלוגאנו.

List of Books Published by Milano Judaica

 

Contact Information

Centro di Judaica Goren-Goldstein
Universita degli Studi di Milano
Dipartimento di Filosofia
Via Festa del Perdono, 7
20122 – Milano

 

Related Links

Centro di Judaica Goren-Goldstein

 

Professors and Associates

Silvio Ferrari: Ecclesiastic Law
Giuseppe Laras: Jewish Philosophy
Enrico Rambaldi: Moral Philosophy